שטיחי ריקוד

לא נפסיק לרקוד –
הילדים רוקדים על גבי
משטח הריקוד לפי סימני
החיצים במשחק.

צלצלו עכשיו