הוקי אוויר

הוקי האוויר מתאים לכל אירוע –
על המשתתפים להעיף דיסקית
על גבי משטח המופעל באוויר
ולהבקיע שערים.

צלצלו עכשיו