בלאק ג'ק

משחק הקזינו המוכר והיידוע, עכשיו אצלכם באירוע.
המטרה: להגיע כמה שקרוב ל-21 מבלי שלדילר יהיה יותר מאיתנו.
עכשיו, חובת ההוכחה עליכם…

צלצלו עכשיו